Registrering

Registrering och hästpass


Från och med den 1 januari 2016 började den nya hästpassförordningen från EU attgälla. Det innebär en del nya regler vad gäller hästpass och registrering avhästar. Det du som hästägare kan märka av är att passen delvis har fått en nyutformning för att bli mer likartade över hela EU. Bland annat är ordningen påsidorna ändrade och signalementsbeskrivningen ser lite annorlunda ut.

 

Tanken med detta är att göra det svårare att förfalska ett pass. De hästpass som ärutfärdade före den 1 januari 2016 behöver dock inte bytas ut. Andra nyheter äratt hela hästpasset ska skickas in när hästen dör och även vid en kastrering,för att registrator som myndighetsperson ska kunna föra in det i hästdatabasen.

Fullständig information om registering av lipizzaner och kostnader för hästpass hittar du på ASHR:s hemsida.

Har du frågor angående registrering eller hästpass, tveka inte att höra av dig till:

Lis Landeman, registrator för lipizzaner:

mail: registrator.lipizzaner@ashr.se

tel +46 70 663 40 22

Avelsföreningen för Specialhästraser (ASHR) godkändes av Svenska Jordbruksverket 2012-12-03 som avelsorganisation för lipizzaner i Sverige. Efter anpassning till den nya hästpassförordningen godkändes de nya Plan och Riktlinjerna i oktober 2016. Godkännandet innebär att ASHR har fortsatt tillstånd att registrera och utfärda hästpass till morganhästar, lipizzaner och angloaraber.

För fullständig registreringsinformation angående lipizzaner hänvisas till ASHR:s hemsida.


De hästägare som önskar registrera lipizzanerkorsningar hänvisas vidare till Svenska Hästavelsförbundet eller Svenska Avelsorganisationen för Amerikanska Hästraser, då ASHR inte har tillstånd att registrera eller utfärda hästpass för korsningar från 2016.


Alla hästar som kommer in i Sverige och ska stanna längre än 90 dagar måste fortsättningsvis vara kompletteringsregistrerade i Sverige, även om det redan finns ett godkänt pass utfärdat i ett annat EU-land. En importregistrering för lipizzaner görs hos ASHR. Hästen tilldelas efter ansökan ett svenskt registreringsnummer och förs in i den del av den svenska lipizzanerstamboken, som den bedöms vara berättigad till. Häst som uppfyller kraven får därmed avelsvärderas både i Sverige och i det EU-land hästen kommer ifrån.