Om SLF

Svenska Lipizzanerföreningen (SLF) är en ideell rikstäckande förening som bildades 1974.

Föreningen är medlem i Lipizzan International Federation (LIF), Avelsföreningen för Specialhästraser (ASHR) och Svenska Hästavelsförbundet (SH).

SLF verkar för ett ökat intresse för lipizzanerhästen i Sverige, bevarandet av den renrasiga lipizzanerhästen och främjandet av lipizzaneraveln samt för att stärka utbytet med andra lipizzaneravlande länder.

Varje år delar SLF ut pris till Årets Lipizzaner.

SLF har också en poängtävling - LipizzanerCupen - där du som tävlar med din lipizzaner får möjlighet tävla mot andra lipizzanerhästar oavsett var i Sverige du bor.

Som aktiv medlem får du, förutom gemenskap med Lipizzanervänner, medlemstidningen Capriole,   Avels- och Hingstkatalog och nyhetsmail. Du får möjlighet att delta med din lipizzaner/lipizzanerkorsning på våra utställningar och aktiviteter och du får annonsera din lipizzaner/lipizzanerkorsningar gratis i hästbörsen på SLF:s hemsida och i tidningen Capriole.

Föreningen har drygt 100 medlemmar. När föreningen bildades var rasen inte premieringsberättigad i Sverige och den första stora uppgiften var att få rasen accepterad. Målet nåddes 1986, men redan 1973 godkändes den första lipizzanerhingsten för avel i Sverige.

Svenska Lipizzanerföreningen verkar för:

* en ändamålsenlig avel inom ramen för rasens idag existerande åtta hingststammar.

* att rasens mångfald bevaras.

* att de klassiska avelsprinciperna parade med moderna avelsmetoder skall ge renrasiga

   lipizzanerhästar med bibehållen. rastyp och stärkta egenskaper för rid- och körbruk.

* att eftersträva den internationella idealhöjden för lipizzanerhästar på 155-158 cm stångmått.

* ett ökat intresse för lipizzanerhästen i Sverige.

*bevarandet av den renrasiga lipizzanerhästen och för främjandet av lipizzaneraveln.

* att stärka utbytet med andra lipizzaneravlande länder.

Svenska Lipizzanerföreningen