Reglementen

Samtliga reglementen för lipizzaner finns på

Avelsföreningen för specialhästrasers hemsida
Du hittar dem på ASHR:s hemsida under fliken Bedömningar/ Reglementen