Stadgar

Stadgar för Svenska Lipizzanerföreningen


Antagna av SLF den 5/4 1997, ändrade den 27/3 1999, 13/4 2012 och den 24/4 2022.

Här kan du ladda ner Förenigens stadgar som PDF-fil