Young Handler

De två högst bedömda hästarna den 23/7 2023 visades båda av Young Handlers.

Siglavy Capriola Zantima visad av  Alva Forsklint fick 41 poäng och blev bästa sto över fem år. Zantima tilldelades även avelsvärdeklass AB.

Siglavy Capriola Nefelejs visad av Nova Rosén fick också 41 poäng och blev bästa valack.


Young Handler Award är ett initiativ i ungdomsprojektet inom Svenska Hästavelsförbundet (SH) för att öka medvetenheten och engagemanget hos våra ungdomar kring avel och exteriör. Ungdomsprojektet är inom ramen för Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS). HUS finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) genom totalisatoravtalet mellan staten och trav-/galoppsporten. Av HNS ekonomiska medelavsätts varje år ettbeloppför ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar.