Hingstar

Godkända lipizzanerhingstar i Sverige

Det är upp till dig som stoägare att kontrollera om hingstavgiften är löst för aktuell betäckningssäsong för den hingst du valt till ditt sto.

SLF ger varje år ut en hingstkatalog, där alla med avelshingst

har möjlighet att annonsera.

Tillgänglig semin lipizzanerhingstar på stadsstuterier samt från privata uppfödare.

Kontrollera att den hingst du vill betäcka med har löst hingstavgift  för innevarande år så att avkomman kan föras in i rätt register.

        
22 Maestoso Romida-8 (Elithingst) 

      (avliden, tillgänglig med frusen semin)

26 Maestoso Rosita   

       (avliden, tillgänglig med frusen semin)

30 Favory XXVIII-27         Hingstavgift löst 2024          

31 Favory XI-52                 Hingstavgift löst 2024           

32 LH121 Conversano Cavatina   Hingstavgift löst 2024

33 Favory Zeven               Hingstavgift löst 2024                   

34 Pluto Timon                 Hingstavgift löst 2024

35 Pluto Cosmo                Hingstavgift löst 2024