Bli medlem

Lipizzanerförenigens olika medlemsskap:

Medlemsavgiften gäller kalenderår. Ny medlem som erlägger avgift efter den 1/10 är även medlem kommande år.

OBS Gäller endast nya medlemmar.


Enskild aktiv medlem - 350 kr/år

Som aktiv medlem får du, förutom gemenskap med lipizzanervänner, medlemstidningen Capriole, Avels- och Hingstkatalog, nyhetsmail och rösträtt i SLF.  En (1) rösträtt på SLF:s möten från och med 18 år.

Du får möjlighet att delta med din lipizzaner/lipizzanerkorsning

på våra utställningar och aktiviteter och du får annonsera din lipizzaner/lipizzanerkorsningar gratis i hästbörsen på SLF:s hemsida och i tidningen Capriole.


Familjemedlemskap/stuteri/uppfödare - 550 kr/år

I familjemedlemskapet ingår allt som ingår i aktiv medlem, ger rösträtt till två (2) familjemedlemmar från och med 18 år på SLF:s möten samt en Capriole per hushåll.


Ungdomsmedlemskap - 225 kr/år

I ungdomsmedleksmapet ingår allt som ingår i aktiv medlem, det kan lösas till och med 25 år, ger en (1) rösträtt på SLF:s möten från och med 18 år samt en Capriole.


Välkommen till en förening som förvaltar en kulturhästras!


Om du inte kan använda formuläret här på sidan skicka då dina kontaktuppgifter till föreningens kassör Helena Hammarskjöld.

e-post: ekonomi@lipizzaner.se.


Betala in medlemsavgiften på föreningens

Plusgiro-konto: 73 00 61 - 9

För utländska betalare behövs ett IBAN-nummer:

SE07 9500 0099 6026 0730 0619

Jag vill bli medlem i Svenska Lipizzanerföreningen