Reglementen

ASHR är avelsorganisation för specialhästraserna, Angloarab, Lipizzaner och Morgan. På deras hemsida www.ashr.se finns alla regler som gäller avel för Lipizzaner.

 

ASHR:s stamboksreglemente för Lipizzanerhäst: http://www.ashr.se/images/PDF/ASHR/ASHR%20Stamboksreglemente%20Lipizzaner%20SJV%202012-12-03.pdf


ASHR:s hingstreglemente 2015 inklusive rasvisa bestämmelser: http://www.ashr.se/images/PDF/ASHR2015/ASHR_Hingstreglemente_2015--2015-01-18-5.pdf


ASHR:s sto- och unghästreglemente 2015 inklusive rasvisa bestämmelser: http://www.ashr.se/images/PDF/ASHR2015/ASHR_Storeglemente_2015_antaget_av_ASHR%20styrelse_2015-01-18.pdf