Styrelsen

Svenska Lipizzanerföreningens styrelse 2021

Gabriella

Ordförande

Maria

Vice ordförande

Sophia

Sekreterare

Helena

Kassör

Sylvia

Ledamot

Myy

Ledamot

Sonja

Suppleant

Augusta

Suppleant

Agnes

Suppleant

Therése

Revisor

Magdalena

Revisor

Kristina

Valberedning

Sammankallande.